อังกฤษ ไทย

รายละเอียดข่าวสาร และโปรโมชั่น

วานคอม > รายละเอียดข่าวสาร และโปรโมชั่น > โปรโมชั่นปี 2011 ราคาพิเศษ สำหรับ ผู้มีอุปการะในหมวดสร้างเครื่องจักรขนถ่ายสินค้า

โปรโมชั่นปี 2011 ราคาพิเศษ สำหรับ ผู้มีอุปการะในหมวดสร้างเครื่องจักรขนถ่ายสินค้า

บริษัทฯ ได้ทำโครงการเรื่องราคาสินค้าในปี 2011 หรือ ปีพ.ศ. 2554 นำเสนอราคาพิเศษ สำหรับสินค้าทุกรุ่น สำหรับผู้สร้างเครื่องแลำอุปกรณ์ขนถ่าย และ ลำเลียง โดยจะมีราคาพิเศษเฉพาะงานโครงการ หรือ งานที่มีปริมาณซื้อในปริมาณเกินกว่า 50 ตารางเมตร ขึ้นไป หากท่านมีความประสงค์อยากทราบราคา กรุณาติดต่อที่คุณเอกชัย ที่มือถือเบอร์ 084-638-2999 หรือ โทร 02 729 6325 - 6 ในวันแลเวลาทำการ